کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 50
-23. ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-62

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


-21. شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1397، صفحه 135-148

احسان گرایی؛ غلامرضا حیدری؛ مرتضی کوکبی


-20. مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-94

شیما مرادی؛ المیرا جنوی؛ حمید کاظمی


-19. وضعیت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران بعد از گذشت یک دهه چگونه است؟

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-170

یعقوب نوروزی؛ طاهره غلامی؛ نیره جعفری‌فر


-18. میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در مجله‌های ناشران متقلب در سال ۲۰۱۵

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 8-92

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ فرنگیس جشیره نژادی؛ داریوش علیمحمدی


-17. اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-140

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سید محمدباقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


-16. مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-160

محمدامین عرفان‌منش؛ الهام اعرابی؛ امیررضا اصنافی


-15. کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 109-122

فرحناز کهن


-14. نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-44

زهرا تهوری؛ مرضیه خان‌سفید؛ زینب فری‌زاده


-12. ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام.

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

محمدرضا فرهادپور؛ راضیه خلف‌‌آبادی


-11. وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-70

امیررضا اصنافی؛ امیرحسین رجب‌زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری؛ مریم پاکدامن نائینی


-8. وضعیت بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران براساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 184-198

الهه روحی‌‌دل؛ نصرت ریاحی‌‌نیا


-6. کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 110-120

سیده سارا منیری؛ فاطمه جعفری


-5. دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 56-68

صدیقه محمداسماعیل؛ سمیه کاظمی کوهبنانی


-3. پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 175-200

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ علی اعتمادی‌فرد


-2. بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 71-90

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ سمیه سادات اخشیک


-1. امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 23-40

فرزانه امین‌پور