نویسنده = قاسم موحدیان
تعداد مقالات: 3
1. دیگری‌سازی نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای و برچسب‌گذاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


2. واکاوی کاربست نظریه سطوح یکپارچه در نظام‌های سازمان‌دهی دانش

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-29

احمد شعبانی؛ قاسم موحدیان


3. رویکردهای نظری در تطور نظام‌های رده‌بندی منابع کتابخانه‌ای

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-27

قاسم موحدیان؛ مظفر چشمه سهرابی