نویسنده = میترا صمیعی
تعداد مقالات: 4
2. آرشیوهای رقومی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 13-24

میترا صمیعی


3. مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 70-78

میترا صمیعی