نویسنده = نصرت ریاحی‌نیا
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی مطالعات کتاب‌درمانی در حوزه کودکان و نوجوانان با روش فراتحلیل

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-75

فائزه دلقندی؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی


2. مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 175-199

قاسم آزادی احمدآبادی؛ نصرت ریاحی‌نیا


4. جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ملی ایران

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-88

سارا بهی‌مهر؛ نصرت ریاحی‌نیا


5. رابطه باورهای خودکارآمدی و مهارت‌های کاربران برای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 127-140

ژاله سلیمی‌فر؛ نصرت ریاحی‌نیا