نویسنده = فریده عصاره
تعداد مقالات: 11
1. وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 213-228

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره


3. بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 49-60

امیررضا اصنافی؛ فریده عصاره


4. وب‌سنجی: اصول و مبانی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 189-212

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فریده عصاره


5. اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 29-48

امیر ریسمانباف؛ فریده عصاره


7. خدمات تحویل مدرک: مفهومی ناآشنا در کتابداری ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 72-80

فریده عصاره؛ غلام حیدری


8. شناخت امکانات پایگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot bot

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 109-120

فریده عصاره؛ آتوسا کوچک


9. معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 62-73

فریده عصاره


10. تحلیل استنادی

دوره 9، شماره 3 و 4، زمستان 1377، صفحه 34-48

فریده عصاره


11. بررسی مختصر کتاب‌سنجی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1376، صفحه 90-97

فریده عصاره