نویسنده = مهرداد نیکنام
تعداد مقالات: 5
1. حفاظت و نگهداری منابع رقومی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 60-71

مهرداد نیکنام


3. تأسیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 114-123

مهرداد نیکنام


4. مطالعه و آموزش استفاده‌کننده از کتابخانه و اطلاعات

دوره 11، شماره 2، تابستان 1379، صفحه 111-125

مهرداد نیکنام


5. برنامه‌ریزی برای نجات میراث مکتوب اسلامی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1375، صفحه 36-42

مهرداد نیکنام