نویسنده = فاطمه پازوکی
تعداد مقالات: 4
2. معرفی: از اِف‌آربی‌آر تا پِرِس‌اُاُ: گسترشی برای مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات کتابشناختی پیایندها

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 183-190

سلما کشاورزیان؛ فاطمه پازوکی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی


3. دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 94-119

فاطمه پازوکی؛ محسن حاجی ‌زین‌العابدینی؛ شعله ارسطوپور؛ هادی شریف‌مقدم