نویسنده = میترا صمیعی
تعداد مقالات: 3
1. ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 94-106

میترا صمیعی؛ سمیه فرزادی


3. حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 88-102

میترا صمیعی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی