نویسنده = عاطفه زارعی
تعداد مقالات: 5
مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 40-71

10.30484/nastinfo.2022.3046.2100

مریم کهزادی طهنه؛ عاطفه زارعی؛ فخرالدین معروفی؛ بهروز بیات


ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 129-151

10.30484/nastinfo.2019.2145.1820

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 19، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 227-236

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی