نویسنده = فهیمه باب الحوائجی
تعداد مقالات: 6
1. ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 18-38

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپورحافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


2. برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کاربران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-117

ویدا صیفوری؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشینفرد؛ داریوش مطلبی


3. شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‌سازی در نظام‌‏های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-47

علی خیشوند؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشین‌فرد