نویسنده = فاطمه فهیم‌نیا
تعداد مقالات: 4
1. رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای

دوره 31، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 52-64

الهام السادات الوانکار؛ فاطمه فهیم نیا؛ نرگس نشاط؛ نادر نقشینه


3. عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-111

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ محمد حسن‌زاده؛ مریم ناخدا