نویسندگان گرامی، لطفاً فایل مقاله را مطابق "راهنمای نویسندگان" تنظیم و ارسال بفرمایید تا در فرایند بررسی و داوری مقاله تسریع شود.

 

 

با عنایت به بند 4 مصوبات شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مورخ 98/04/11 مقرر شده است برای داوری هر مقاله در نشریه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات مبلغ یک میلیون ریال (معادل 100هزار تومان) و برای انتشار الکترونیکی هر مقاله مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل 150 هزار تومان) از نویسندگان دریافت شود. 

 

 

شماره جاری: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 120، زمستان 1398، صفحه 1-123 

2. شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی

صفحه 24-44

فتانه ترکاشوند؛ صفیه طهماسبی؛ علی اصغر رضوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2252-0503
شاپا الکترونیکی
2383-322X

بانک ها و نمایه نامه ها